Friday, 16 August 2013

Dialog Seorang Hafizdhah

Bismillahirrahmanirrahim..
Segala puji-pujian hanya bagi ALLAH,Tuhan seru sekalian alam..Dialah yang maha luhur dengan segala keluhuranNya dan Dialah yang maha baik dengan segala kebaikanNya..Selawat dan salam keatas junjungan mulia lagi terpuji,Rasulullah s.a.w,dan keatas ahli keluarganya,para sahabat,tabiin dan yg mengikuti mereka dengan ihsan hingga ke akhir zaman.

Berkata Abdullah al-Mubarak Rahimullah Taala :
"Aku berangkat menunaikan ibadat haji ke Baitullah al-Haram,lalu berziarah ke maqam Rasulullah s.a.w. Ketika aku berada di suatu sudut jalan,tiba-tiba aku melihat sesusuk tubuh berpakaian yang dibuat daripada bulu. Ia adalah seorang ibu yang sudah tua. Aku berhenti sejenak seraya mengucapkan salam untuknya. Terjadilah dialog dengannya beberapa saat. "
(Untuk menyenangkan pembaca,saya ringkaskan dialog diantara Abdullah al-Mubarak dengan ibu tua tersebut dengan menggunakan "A.M" sebagai Abdullah al-Mubarak dan "H" sebagai Ibu tersebut merujuk kepada hafidzah)
Dalam dialog tersebut,wanita tua itu,setiap kali menjawab pertanyaan Abdullah alMubarak,dijawabnya dengan menggunakan ayat-ayat alQuran. Walaupun jawabannya tidak tepat,akan tetapi cukup memuaskan,kerana tidak terlepas dari konteks pertanyaan yang diajukan kepadanya.
Mari kita ikuti dialog diantara mereka berdua :--
A.M : Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
H : Salamun Qaulan min Rabbi Rahim.(Salam sebagai ucapan dari Tuhan yang maha pengasih)
      (QS. Yasin/ayat 58).

M.A : Semoga ALLAH merahmati anda. Mengapa anda berada ditempat ini?
H : Wa man Yudhlilillahu fa la hadiyalahu.(Barangsiapa disesatkan ALLAH,maka tiada petunjuk baginya)
     (QS. al-A'raf/ayat 186)

(Dengan jawapannya ini,tahulah aku bahawa ia tersesat jalan)
M.A : Kemana anda hendak pergi?
H : Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.(Maha Suci ALLAH yang telah
     memperjalankan hambaNya di waktu malam dari masjid Haram ke masjid Aqsa). (AS. al-Isra'/ayat 1).

(Dengan jawapan ini,aku jadi mengerti bahawa ia sedang mengerjakan Haji dan hendak menuju ke Masjid Aqsa).
M.A : Sudah berapa lama anda berada disini?
H : Tsalatsa layalin sawiyya.(Selama tiga malam,dalam keadaan sihat). (QS. Maryam/ayat 10).
M.A : Apa yang anda makan salama dalam perjalanan?
H : Huwa yat'imuni wayasyqin.(Dia memberi aku makan dan minum). (QS. asy-Syu'ara/ayat 79).
M.A : Dengan apa anda melakukan wudhuk?
H : Fa in lan tajidu ma-an fa tayammamu sha'idan tayyiban.(Bila tidak ada air maka bertayammum dengan
     tanah yang bersih). (QS. al-Maidah/ayat 6).

M.A : Aku mempunyai sedikit makanan,apakah anda mahu menikmatinya?
H : Tsumma atimmush siyamu ilallail.(Kemudian sempurnakan puasamu sampai malam. (QS. 
     al-Baqarah/ayat 187).

M.A : Sekarang bukan bulan Ramadhan,mengapa anda berpuasa?
H : Wa man tathawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim.(Barangsiapa yang melakukan sunnat lebih baik).
     (QS. al-Baqarah/ayat 158).

M.A : Bukankah diperbolehkan berbuka ketika musafir?
H : Wa in tasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun.(Dan jika berpuasa itu lebih baik bagimu,jika kamu
      berpengetahuan). (QS. al-Baqarah/ayat 184).

M.A : Mengapa anda tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan saya?
H : Ma yalfidzhu min qoulin illa ladaihi raqibun atid.(Tiada satu ucapan yang diucapkan.kecuali padanya
     Raqib dan Atid). (QS. Qaf/ayat 18).

M.A : Anda termasuk jenis manusia yang manakah,hingga bersikap seperti itu? 
H : Wa la taqfu ma laisa bihi ilmun innas sam'a wal bashara wal fuada kullu kana 'anhu mas'ulan.(Jangan
     kamu ikuti apa yang kamu tidak ketahui,kerana pendengaran,penglihatan dan hati,semua akan
     dipertanggungjawabkan). (QS. al-Isra'/ayat 36).

M.A : Aku telah berbuat salah,maafkan saya.
H : La tatsriba 'alaikumul yauma yaghfirullahu lakum.(Pada hari ini tidak ada cercaan untuk kamu,mudah-
     mudahan telah mengampuni kamu). (QS. Yusuf/ayat 92).

M.A : Bolehkah aku mengangkat anda untuk naik keatas untaku ini untuk melanjutkan perjalanan,kerana anda akan menjumpai kafilah yang di depan.
H : Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah.(Barangsiapa mengerjakan suatu kebaikan Allah
     mengetahuinya). (QS. al-Baqarah/ayat 197).

Lalu wanita itu berpaling dari untaku,sambil berkata :
H : Qul lil mu'minina yaghudhdhu min absharihim.(Katakan kepada orang-orang mukmin tundukkan
      pandangan mereka). (QS. an-Nur/ayat 30).

Maka aku pun memejamkan pandanganku.sambil mempersilakan ia mengendarai unta,tetapi tiba-tiba terdengar sobekan pakaiannya.kerana unta itu terlalu tinggi baginya.Wanita itu berucap :
H : Wa ma ashobakum min mushibatin fa bima kasabat aidikum.(Apa saja yang menimpa kamu disebabkan
     perbuatanmu sendiri. ( QS. asy-Syura/ayat 30).

M.A : Sabarlah sebentar,aku akan mengikatnya terlebih dahulu.
B : Fa fahhamnaha sulaiman.(Maka kami telah memberi pengertian kepada Nabi Sulaiman).
     (QS. al-Anbiya'/ayat 79)

M.A : (Selesai mengikat unta itu aku pun mempersilakan ia naik).Silalah naik sekarang.
H : Subhanallazi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila Rabbina la
     munqalibun.(Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini,pada kami sebelumnya tidak mampu
     menguasainya. Sesungguhnya kami akan kembali pada Tuhan kami). (QS. az-Zukhruf/ayat 13-14).

Aku pun segera memegang tali unta itu dan melarikannya dengan kencang. Wanita tua itu berkata :
H : Waqshid fi masyyika waqhdud min shoutik.(Sederhanakan jalanmu dan lunakkan suaramu).
     (QS. Luqman/ayat 19).

Lalu unta itu aku perlahankan,sambil mendendangkan beberapa syair. Wanita tua itu berucap :
H : Faqra-u ma tayassara minal quran.(Bacalah yang mudah dari Quran). (QS. al-Muzammil/ayat 20).
M.A : Sungguh anda telah diberi kelebihan yang banyak.
H : Wa ma yadzdzakkaru illa ulul albab.(Dan tidaklah mengingati ALLAH itu kecuali orang yang berilmu)
     (QS. al-Baqarah/ayat 269).

Dalam perjalanan aku bertanya kepadanya;
M.A : Apakah anda mempunyai suami?
H : La tas-alu an asy-ya-a in tubda lakum tasu'kum.(Jangan kamu menanyakan sesuatu,jika akan
     menyusahkan kamu). (QS. al-Maidah/ayat 101).

M.A : Ketika berjumpa dengan kafilah di depan kami,aku bertanya kepadanya. Adakah orang anda berada
         dalam kafilah ini?

H : Almalu wal banuna zinatul hayatid dunya.(Adapun harta dan anak-anak adalah perhiasan hidup di
     dunia). (QS. al-Kahfi/ayat 46).

Barulah aku mengerti bahawa ia juga mempunyai anak.
M.A : Bagaimana keadaan mereka dalam perjalanan ini?
H : Wa alamatin wabin najmi hum yahtadun.(Dengan tanda bintang-bintang mereka mengetahui penunjuk
      jalan). (QS. an-Nahl/ayat 16).

Dari jawapan ini dapat aku fahami bahawa mereka datang mengerjakan ibadah-ibadah haji mengikuti beberapa petunjuk. Kemudian bersama wanita tua ini aku menuju tempat perkemahan.
M.A : Adakah orang yang akan kenal atau keluarga dalam khemah ini?
H : Wattakhazallahu ibrahima khalilan.(Kami jadikan Ibrahim itu sebagai yang dikasihi).
     (QS. an-Nisa/ayat 125)
   : Wa kallamallahu musa takliman.(Dan ALLAH berkata-kata dengan Musa). (QS. an-Nisa/ayat 164).
   : Ya Yahya khuzil kitaba bi quwwatin.(Wahai Yahya,pelajarilah alKitab sungguh-sungguh). (QS.
     Maryam/ayat 12).

Kemudian aku memanggil nama-nama "Ya Ibrahim,Ya Musa,Ya Yahya",.maka keluarlah anak-anak muda yang bernama tersebut. Wajah mereka tampan dan ceria,seperti bulan yang baru muncul. Setelah tiga anak muda ini datang dan duduk dengan tenang,maka berkatalah wanita itu :
H : Fab'atsu ahaskum bi wariqikum hazihi ilal madinati fal yandzur ayyuha azka tha'aman fal ya'tikum bi
     rizqin minhu.(Maka suruhlah salah seorang dari kamu pergi ke kota dengan membawa wang perak
     ini,dan carilah makanan yang lebih baik agar ia membawa makanan itu untukmu). (QS. al-Kahfi/ayat
     19).

Maka salah seorang dari tiga anak ini pergi untuk membeli makanan, lalu menghidangkan dihadapanku. Lalu wanita tersebut berkata :
H : Kulu wasyrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah.(Makan dan minumlah kamu dengan
     sedap,sebab amal yang telah kamu kerjakan dihari-hari yang telah lalu). (QS. al-Haqqah/ayat 24).

M.A : Makanlah kalian semuanya makanan ini. Aku tidak akan memakannya sebelum kalian mengatakan
         padaku siapa perempuan ini sebenarnya.

Ketiga-tiga anak muda ini secara serentak berkata :
" Beliau adalah orang tua kami. Selama empat puluh tahun beliau hanya berbicara mempergunakan ayat-ayat alQuran,kerana khuatir salah bicara."
Maha Sucilah ALLAH Zat yang Maha Kuasa terhadap sesuatu yang dikehendakiNya. Akhirnya aku pun berucap ;
M.A : Fadhlullahi yu'tihi man yasya' wallahu dzul fadhlil 'azhim.(Kurnia ALLAH yang diberikan kepada orang yang dikehendakiNya, ALLAH adalah Pemberi kurnia yang besar). (QS. al-Hadid/ayat 21).


Maha Suci ALLAH yang mengaugerahi sesiapa saja yang benar dan suci hatinya,maka terjaga ia dari lisan yang salah dan tidak berfaedah..maka jadilah lidahnya untuk mengucapkan kalam-kalam ALLAH yang mulia dan suci di dalam setiap kehidupannya..beruntunglah mereka yang menghafal alQuran..
Berkata guruku bahawa hendaklah diniatkan dalam hati kita walaupun masih sukar untuk kita menghafal alQuran kerana berniatlah,insyaALLAH,ALLAH akan menyampaikan niat sekalipun kita tidak sempat menghafalnya..Peliharalah alQuran kerana sesungguhnya alQuran peneman bagi kita dalam qubur kita yang mana tiada sesiapapun bersama kita..
ALLAHUMMARHAMNA BILQURAN,WAJ'ALHU LANA IMAMAN WA NURAN WA HUDAN WA RAHMAH
sumber : kawan admin

Kopi Minuman Kaum Sufi

Kopi mendatangkan cahaya bagi rohani dan jasmani sejak lama bagi orang-orang makrifat..


Sayyid Abdurrohman bin Muhammad bin Abdurrohman bin Muhammad as-Saqqaf al-Husainy al-Hadramy dari marga al-Idrus (1070 H-1113 H) mengatakan dalam kitabnya Iinaasush Shofwah bi Anfaasil Qahwah: Biji kopi baru ditemukan pada akhir abad VIII H di Yaman oleh penemu kopi Mukha, Imam Abul Hasan Aliy asy-Syadziliy bin Umar bin Ibrahim bin Abi Hudaimah Muhammad bin Abdulloh bin al-Faqih Muhammad Disa’in (nasabnya bersambung hingga kepada seorang sahabat bernama Khalid bin Asad bin Abil Ish bin Umayyah al-Akbar bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qushay).

Beliau adalah pengikut tarekat Syadiliyah, bukan pendirinya (karena pendiri tarekat Syadiliyah, Imam Abu Hasan asy-Syadziliy telah wafat pada tahun 828 H)

Dalam penemuan biji kopi, Imam Abul Hasan mendahului Imam Abu Bakr al-Idrus. Sehingga Imam Abul Hasan Aliy adalah penemu biji kopi sedangkan Imam Abu Bakr al-Idrus adalah penyebar kopi di berbagai tempat.

Beliau menggubah syair mengenai kopi sebagai beikut:

Wahai orang-orang yang asyik dalam cinta sejati dengan-Nya, kopi membantuku mengusir kantuk

Dengan pertolongan Alloh, kopi menggiatkanku taat beribadah kepada-Nya di kala orang-orang sedang terlelap.

[Qahwah (kopi)], qaf adalah quut (makanan), ha adalah hudaa (petunjuk), wawu adalah wud (cinta), dan ha adalah hiyam (pengusir ngantuk).

Janganlah kau mencelaku karena aku minum kopi, sebab kopi adalah minuman para junjungan yang mulia.

Syeikh Abu Bakr bin Abdulloh al-Idrus berkata tentang kopi yang digemarinya:

Wahai qahwatul bunn (kopi)! Huruf qaf di awalmu adalah quds (kesucian), huruf kedua ha adalah hudaa (petunjuk), dan huruf ketigamu adalah wawu.

Huruf keempatmu adalah ha, berikutnya alif adalah ulfah (keakraban), lam sesudahnya adalah lutfh (belas kasih dari Alloh).

Ba adalah basth (kelapangan), dan nun adalah nur (cahaya). Oh, kopi, kau laksana purnama yang menerangi cakrawala.

Imam Hamzah bin Abdullah bin Muhammad an-Nasyiriy al-Yamaniy asy-Syafi’I, penduduk Zabid (832 H-936 H) adalah seorang sastrawan ulung yang ahli tumbuh-tumbuhan. Dia menggubah seribu bait nadzam mengenai kemukjizatan al-Qur”an, menulis kumpulan fatwa, dan menggubah nadzam lebih dari 80 bait mengenai manfaat kopi, yang antara lain isinya adalah kopi bisa membangkitkan semangat seseorang dan mengantarkannya mencapai kesuksesan.

Disebutkan dalam kitab al-Iinas bahwa huruf ba dan nun pada kata bunn (kopi), masing-masing berarti bidayah (permulaan) dan nihayah (akhir/puncak), yakni mengantarkan seseorang dari awal langkah hingga akhir/sampai sukses.

Nah, setelah uraian tentang kegemaran dan sanjungan ulama Sufi akan kopi, manfaat, serta falsafah tentangnya, apakah sobat Dliya’ masih akan menganggap kopi sebagai minuman yang harus dijauhi?

KOPI ADALAH MINUMAN HALAL

Mayoritas ulama tidak meragukan lagi kehalalan kopi. Dalam kitab Syarh al-’Ubab Syeikh Ibnu Hajar menjelaskan bahwa menggunakan sesuatu yang jaiz sebagai sarana hukumnya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Jika tujuannya untuk kebaikan maka penggunaan sarana tersebut bernilai pahala, dan jika tujuannya untuk maksiat maka bernilai dosa (untuk meniru niat para ulama Sufi, lihat tips Dliya’ tentang Fatihah yang dibaca sebelum meminum kopi).

Para ulama yang menghalalkan kopi antara lain: Syeikhul Islam Zakariya al-Anshori, Syeikh Abdurrahman bin Ziyad az-Zabidiy, Syeikh Zaruq al-Malikiy al-Maghribiy, Syeikh Abdulloh bin Sahl Baqusyair, Syeikh Muhammmad bin Abdulqadir al-Habbaniy, Syeikh Abdulmalik bin Disa’in, dll.

Para ulama yang menyanjung kopi antara lain: Abu Bakr bin Abdullah al-Idrus, Abdurrahman bin ‘Aliy, Syeikh bin Ismail, Ahmad bin ‘Alawy Bajahdab, Abu Bakr bin Salim, Abdullah bin Alawy al-Haddad, Hatim al-Ahdal, as-Sudiy, Umar bin Abdulllah Bamakhramah beserta putranya, Al-Amudiy, dll.

Banyak ulama Sufi yang berkomentar tentang kopi yang pada prinsipnya mereka menggemari kopi karena dengan meminumnya mereka lebih giat beribadah, terutama pada malam hari ketika banyak manusia yang tertidur lelap.

Syeikh Umar bin Abdullah Bamakhramah, Syeikh Abdul Mu’thiy bin Hasan bin Abdullah bin Ahmad Bakatsir al-hadramiy (Makkah 905-Ahmadabad India 989 H) juga putranya yang bernama Ahmad dan beberapa nama lain menggubah nadzam dalam untaian bait yang amat banyak yang berisi sanjungan terhadap kopi sebagai minuman yang amat bermanfaat untuk penggiat ibadah kepada Alloh.

Perhatikan dua bait syair berikut: 
Kopi memang hitam tapi menyalakan semangat, bahkan memancarkan cahaya.

Hitamnya kopi membuat hati orang-orang kelas tinggi memutih, sehingga mereka terpuji melebihi kebanyakan manusia.

Sekarang,.qahwah(kopi) mempunyai nilai yg tinggi di sisi sang sufi,.apakah kita masih merasakan minuman ini berbahaya dan mendatangkan mudarat pada tubuh badan?beralasan dengan kata2 saintis barat yang dangkal??..

Sumber: Tafriihul Quluub wa tafriihul Kuruub karya Sayyid Habib Umar bin Saqqaf (terjemahan, hal. 209-215, Bintang Terang, Jakarta)

Sumber : Kawan admin

Level Sembahyang Kita

Dimanakah tahap sembahyang kita?

Mengapa Ibadah Sembahyang Tidak Membangunkan Insan?

Dalam era membaiki diri ini, kita nilaikan sembahyang kita, nanti akan terjawap kenapa kita tidak dibantu, dan ini juga gambaran secara keseluruhannya, mengapa umat islam terbiar dan tiada pembela dan umat islam kini tidak lagi menjadi umat yang agung seperti dulu.

Golongan Pertama

Kita boleh lihat hari ini sudah ramai umat islam yang tidak sembahyang, bahkan ramai juga yang tidak tahu hendak sembahyang; mereka telah jatuh kafir. Imam Malik berkata bahawa jatuh kafir kalau tidak sembahyang tanpa sebab. Imam Syafie kata jatuh fasik (pun masuk neraka juga) kalau ia masih yakin sembahyang itu fardu.

Golongan Kedua

Orang yang mengerjakan sembahyang secara zahir sahaja, bacaan pun masih tak betul, taklid buta, main ikut-ikut orang saja. Belajar sembahyang maupun secara rasmi atau tak rasmi tak ada. Ilmu tentang sembahyang tiada. Golongan ini tertolak bahkan berdosa besar dan hidup dalam keadaan derhaka kepada Allah Taala.


Golongan Ketiga

Orang yang mengerjakan sembahyang, bahkan tahu ilmu mengenai sembahyang, tetapi tak boleh lawan nafsu terhadap tarikan dunia yang kuat. Jadi mereka ini sekejap sembahyang, sekejap tidak. Kalau ada masa dan mood baik; ia sembahyang, kalau sibuk dan terkocoh kacah, ada program kenduri, pesta ria, berziarah, bermusafir, letih dan penat, maka ia tak sembahyang. Orang ini jatuh fasik.

Golongan Keempat

 Orang yang sembahyang, kalaupun ilmunya tepat, fasih bacaannya, tetapi tak khusyuk kalau diperiksa satu persatu bacaannya, lafaznya banyak yang dia tak faham, fikirannya tak terpusat atau tak tertumpu sepenuhnya pada sembahyang yang dilaksanakannya itu disebabkan tak faham apa yang dia baca. Cuma main hafal saja. Jadi fikirannya terus tertumpu pada dunia dan alam sekelilingnya. Fikirannya mengembara dalam sembahyang, orang ini lalai dalam sembahyang. Neraka wail bagi orang jenis ini.

Golongan Kelima

Golongan yang mengerjakan sembahyang cukup lima waktu, tepat ilmunya, faham setiap bacaan sembahyang, fatihahnya, doa iftitahnya, tahiyyatnya, tapi tak dihayati maksud dalam sembahyang itu. Fikirannya masih melayang mengingatkan perkara dunia, dek kerana faham saja tetapi tidak dihayati. Golongan ini dikategorikan sebagai sembahyang awamul muslimin.

Golongan Keenam

Golongan ini baik sedikit dari golongan yang ke lima tadi, tetapi main tarik tali di dalam sembahyangnya, sekali sekala khusyuk, sekali sekala lalai pula. Bila teringat sesuatu di dalam sembahyangnya, teruslah terbawa-bawa, berkhayal dan seterusnya. Bila teringat Allah secara tiba- tiba, maka insaf dan sedarlah semula, cuba dibawa hatinya serta fikirannya untuk menghayati setiap kalimat dan bacaan di dalam sembahyangnya. Begitulah sehingga selesai sembahyangnya. Ia merintih dan tak mahu jadi begitu, tapi terjadi jua. Golongan ini adalah golongan yang lemah jiwa. Nafsunya bertahap mulhamah (ertinya menyesal akan kelalaiannya dan cuba baiki semula, tapi masih tak terdaya kerana tiada kekuatan jiwa). Golongan ini terserah kepada Allah. Yang sedar dan khusyuk itu mudah-mudahan diterima oleh Allah, mana yang lalai itu moga-moga Allah ampunkan dosanya, namun tiada pahala nilai sembahyang itu. Ertinya sembahyangnya tiada memberi kesan apa apa. Allah belum lagi cinta akan orang jenis ini.

Golongan Ketujuh

Golongan yang mengerjakan sembahyangyang tepat ilmunya, faham secara langsung bacaan dan setiap lafaz di dalam sembahyangnya. Hati dan fikirannya tidak terbawa-bawa dengan keadaan sekelilingnya sehingga pekerjaan atau apa pun yang dilakukan atau yang difikirkan diluar sembahyang itu tidak mempengaruhi sembahyangnya. Walaupun ia memiliki harta dunia, menjalankan kewajiban dan tugas keduniaan seperti perniagaan dan sebagainya namun tidak mempengaruhi sembahyangnya. Hatinya masih dapat memuja Allah di dalam sembahyangnya. Golongan ini disebut orang-orang soleh atau golongan abrar ataupun ashabul yamin.

Golongan Kelapan

Golongan ini seperti juga golongan tujuh tetapi ia mempunyai kelebihan sedikit iaitu bukan saja faham, dan tak mengingati dunia di dalam sembahyangnya, malahan dia dapt menghayati setiap makna bacaan sembahyangnya itu, pada setiap kalimah bacaan fatihahnya, doa iftitahnya, tahiyyatnya, tasbihnya pada setiap sujudnya dan setiap gerak gerinya dirasai dan dihayati sepenuhnya. Tak teringat langsung dengan dunia walaupun sedikit. Tapi namun ia masih tersedar dengan alam sekelilingnya. Pemujaan terhadap Allah dapat dirasai pada gerak dalam sembahyangnya. Inilah golongan yang dinamakan golongan Mukkarrabin (Yang hampir dengan Allah).

Golongan Kesembilan

Golongan ini adalah golongan yang tertinggi dari seluruh golongan tadi. Iaitu bukan saja ibadah sembahyang itu dijiwai di dalam sembahyang malahan ia dapat mempengaruhi di luar sembahyang. Kalau ia bermasalah langsung ia sembahyang, kerana ia yakin sembahyang punca penyelesai segala masalah. Ia telah fana dengan sembahyang. Sembahyang telah menjadi penyejuk hatinya. Ini dapat dibuktikan di dalam sejarah, seperti sembahyang Saidina Ali ketika panah terpacak dibetisnya. Untuk mencabutnya, ia lakukan sembahyang dulu, maka di dalam sembahyang itulah panah itu dicabut. Mereka telah mabuk dengan sembahyang. Makin banyak sembahyang semakin terasa lazat, sembahyanglah cara ia nak lepaskan kerinduan dengan tuhannya. Dalam sembahyanglah cara ia nak mengadu-ngadu dengan Tuhannya. Alam sekelilingnya langsung ia tidak hiraukan. Apa yang nak jadi disekelilingnya langsung tak diambil peduli. Hatinya hanya pada Tuhannya. Golongan inilah yang disebut golongan Siddiqin. Golongan yang benar dan haq.

Setelah kita nilai keseluruhan sembilan peringkat sembahyang itu tadi, maka dapatlah kita nilai sembahyang kita di tahap yang mana. Maka ibadah sembahyang yang boleh membangunkan jiwa, membangunkan iman, menjauhkan dari yang buruk, boleh mengungkai mazmumah, menanamkan mahmudah, melahirkan disiplin hidup, melahirkan akhlak yang agung ialah golongan tujuh, lapan dan sembilan sahaja. Sembahyangnya ada kualiti, manakala golongan yang lain jatuh pada kufur, fasik dan zalim.

Jadi dimanakah tahap sembahyang kita? Perbaikilah diri kita mulai dari sekarang. Jangan tangguh lagi. Pertama-tama soalan yang akan ditujukan kepada kita di akhirat nanti ialah solat atau sembahyang kita.

Marilah bersama membaiki solat kita agar segara dapat bantuan dari Allah, agar terhapuslah kezaliman, semoga tertegak kembali daulah Islam.

Wallahualam bissawab. 

Dipetik dari---- www.jalansufi.com