Thursday, 29 November 2012

Jihad Fi Sabilillah

Ulama al-Azhar telah mengeluarkan fatwa :

- Wajib berjihad untuk melindungi Masjid al-Aqsa dan menyelamatkan bumi Palestin.

- Amaliah Istishhadiah di Palestin adalah semulia-mulia syuhada’ di sisi Allah.

- Negara Palestin adalah tempat yang suci yang mana adalah lebih berhak nyawa, darah dan harta dikorbankan kerana syahid di bumi Palestin adalah semulia-mulia syuhada’ muslimin.


sumber : UAI

No comments: