Monday, 8 July 2013

Nama-nama Rasulullah SAW

أسمآء النبي صلى الله عليه وسلم
محمد
أحمد
حامد
محمود
أحيد
وحيد
ماح
حاشر
عاقب
طه
يس
طاهر
مطهر
طيب
ناصر
سيد
رسول
نبي
رسول الرحمة
قيم
جامع
مقتف
مقفى
رسول الملاحم
رسول الراحة
كامل
إكليل
مدثر
مزمل
عبد الله
حبيب الله
صفى الله
نجى الله
كليم الله
خاتم الأنبياء
خاتم الرسل
محي
منجى
مذكر
ناصر
منصور
نبي الرحمة
نبي التوبة
حريص عليكم
معلوم
شهير
شاهد
شهيد
مشهود
بشير
مبشر
نذير
منذر
نور
سراج
مصباح
هدى
مهدى
منير
داع
مدعو
مجيب
مجاب
حفي
عفو
ولي
حق
قوى
أمين
مأمون
كريم
مكرم
مكين
متين
مبين
مؤمل
وصول
ذو قوة
ذو حرمة
ذو مكانة
ذو عز
ذو فضل
مطاع
مطيع
قدم
صدق
رحمة
بشرى
غوث
غيث
غياث
نعمة الله
هدية الله
عروة وثقي
صراط الله
صراط مستقيم
ذكر الله
سيف الله
حزب الله
النجم الثاقب
مصطفى
مجتبى
منتقى
أمي
مختار
أجير
جبار
أبو القاسم
أبو الطاهر
أبو الطيب
أبو إبراهيم
مشفع
شفيع
صالح
مصلح
مهيمن
صادق
مصدق
صدق
سيد المرسلين
إمام المتقين
قأئد الغر المحجلين
خليل الرحمن
بر
مبر
وجيه
نصيح
ناصح
وكيل
متوكل
كفيل
شفيق
مقيم السنة
مقدس
روح الحق
روح القسط
كاف
مكتف
بالغ
مبلغ
شاف
واصل
موصول
سابق
سآئق
هاد
مهد
مقدم
عزيز
فاضل
مفضل
فاتح
مفتاح الرحمة
مفتاح الجنة
علم الإيمان
علم اليقين
دليل الخيرات
مصحح الحسنات
مقبل العثرات
صفوح عن الزلات
صاحب الشفاعة
صاحب المقام
صاحب القدم
مخصوص بالعز
مخصوص بالمجد
مخصوص بالشرف
صاحب الوسيلة
صاحب السيف
صاحب الفضيلة
صاحب الإزار
صاحب الحجة
صاحب السلطان
صاحب الردآء
صاحب الدرجة الرفيعة
صاحب التاج
صاحب المغفر
صاحب اللوآء
صاحب المعراج
راكب البراق
صاحب الخاتم
صاحب العلامة
صاحب البرهان
صاحب البيان
فصيح اللسان
مطهر الجنان
رءوف رحيم
أذن خير
صحيح الإسلام
سيد الكونين
عين النعيم
عين الغر
سعد الله
سعد الخلق
خطيب الأمم
علم الهدى
كاشف الكرب
رافع الرتب
عز العرب
صاحب الفرج

المراجع
من كتاب دلآئل الخيرات

Sya’roni as-Samfuriy, Indramayu 14 Muharram 1434 H

1.      Sayyiduna Muhammad,
2.      Sayyiduna Ahmad,
3.      Sayyiduna Haamid,
4.      Sayyiduna Mahmuud,
5.      Sayyiduna Ahiid,
6.      Sayyiduna Wahiid,
7.      Sayyiduna Maahin ,
8.      Sayyiduna Haasyir,
9.      Sayyiduna 'Aaqib,
10.  Sayyiduna Thaaha,
11.  Sayyiduna Yaasiin,
12.  Sayyiduna Thaahir,
13.  Sayyiduna Muthahhir,
14.  Sayyiduna Thayyib,
15.  Sayyiduna Sayyid,
16.  Sayyiduna Rasuul,
17.  Sayyiduna Nabiy,
18.  Sayyiduna Rasuulurrahmah,
19.  Sayyiduna Qayyim,
20.  Sayyiduna Jaami',
21.  Sayyiduna Muqtafi,
22.  Sayyiduna Muqaffa,
23.  Sayyiduna Rasuulul Malaahim,
24.  Sayyiduna Rasulurraahah,
25.  Sayyiduna Kaamil,
26.  Sayyiduna Ikliil,
27.  Sayyiduna Muzammil,
28.  Sayyiduna 'Abdullaah,
29.  Sayyiduna Habiibullaah,
30.  Sayyiduna Shafiyyullaah,
31.  Sayyiduna Najiyyullaah,
32.  Sayyiduna Kaliimullaah,
33.  Sayyiduna Khaatamul Anbiya,
34.  Sayyiduna Khaatamurrusli,
35.  Sayyiduna Muhyii,
36.  Sayyiduna Munjin,
37.  Sayyiduna Mudzakkir,
38.  Sayyiduna Naashir,
39.  Sayyiduna Manshuur
40.  Sayyiduna Nabiyyurrahmah,
41.  Sayyiduna Nabiyyuttaubah,
42.  Sayyiduna Hariishun 'alaikum,
43.  Sayyiduna Ma'luum,
44.  Sayyiduna Syaahir,
45.  Sayyiduna Syaahid,
46.  Sayyiduna Syahiid,
47.  Sayyiduna Masyhuud,
48.  Sayyiduna Basyiir,
49.  Sayyiduna Mubasysyir,
50.  Sayyiduna Nadziir,
51.  Sayyiduna Mundziir,
52.  Sayyiduna Nuur,
53.  Sayyiduna Siraaj,
54.  Sayyiduna Mishbaah,
55.  Sayyiduna Hudaa,
56.  Sayyiduna Mahdiy,
57.  Sayyiduna Muniir,
58.  Sayyiduna Daa'in,
59.  Sayyiduna Mad'uu,
60.  Sayyiduna Mujiib,
61.  Sayyiduna Mujaab,
62.  Sayyiduna Hafiyy,
63.  Sayyiduna 'Afuwwu,
64.  Sayyiduna Waliyy,
65.  Sayyiduna Haqq,
66.  Sayyiduna Qawiyy,
67.  Sayyiduna Amiin,
68.  Sayyiduna Ma-muun,
69.  Sayyiduna Kariim,
70.  Sayyiduna Mukarram,
71.  Sayyiduna Makiin,
72.  Sayyiduna Matiin,
73.  Sayyiduna Mubiin,
74.  Sayyiduna Muammil,
75.  Sayyiduna Wushuul,
76.  Sayyiduna Dzuu Quwwah,
77.  Sayyiduna Dzuu Hurmah,
78.  Sayyiduna Dzuu Makaanah,
79.  Sayyiduna Dzuu 'Izzin,
80.  Sayyiduna Dzuu Fadhl,
81.  Sayyiduna Muthaa',
82.  Sayyiduna Muthii',
83.  Sayyiduna Qadam,
84.  Sayyiduna Shidqun,
85.  Sayyiduna Rahmah,
86.  Sayyiduna Busyraa,
87.  Sayyiduna Ghauts,
88.  Sayyiduna Ghaits,
89.  Sayyiduna Ghiyaats,
90.  Sayyiduna Ni'matullaah,
91.  Sayyiduna Hidaayatullaah,
92.  Sayyiduna ‘Urwatul Wutsqaa,
93.  Sayyiduna Shiraatullaah,
94.  Sayyiduna Shiraathun Mustaqiim,
95.  Sayyiduna Dzikrullaah,
96.  Sayyiduna Saifullaah,
97.  Sayyiduna Hizbullaah,
98.  Sayyiduna An-Najmuts Tsaaqib,
99.  Sayyiduna Musthafaa,
100.          Sayyiduna Mujtabaa,
101.          Sayyiduna Muntaqaa,
102.          Sayyiduna Ummiy,
103.          Sayyiduna Mukhtaar,
104.          Sayyiduna Ajiir,
105.          Sayyiduna Jabbaar,
106.          Sayyiduna Abul Qaasim,
107.          Sayyiduna Abuth Thaahir,
108.          Sayyiduna Abuth Thayyib,
109.          Sayyiduna Abu Ibraahiim,
110.          Sayyiduna Musyaffa',
111.          Sayyiduna Syafii',
112.          Sayyiduna Shaalih,
113.          Sayyiduna Mushlih,
114.          Sayyiduna Muhaimin,
115.          Sayyiduna Shaadiq,
116.          Sayyiduna Mushaddiq,
117.          Sayyiduna Shidq,
118.          Sayyiduna Sayyidul Mursaliin,
119.          Sayyiduna Imaamul Muttaqiin,
120.          Sayyiduna Qaidul Ghurril Muhajjaliin,
121.          Sayyiduna Khaliilur Rahmaan,
122.          Sayyiduna Baa-rri,
123.          Sayyiduna Mubarru,
124.          Sayyiduna Wajiih,
125.          Sayyiduna Nashiih,
126.          Sayyiduna Naashih,
127.          Sayyiduna Wakiil,
128.          Sayyiduna Mutawakil,
129.          Sayyiduna Kafiil,
130.          Sayyiduna Syafiiq,
131.          Sayyiduna Muqiimus Sunnah,
132.          Sayyiduna Muqaddas,
133.          Sayyiduna Ruuhul Qudus,
134.          Sayyiduna Ruuhul Haqqi,
135.          Sayyiduna Ruuhul Qisthi,
136.          Sayyiduna Kaafin,
137.          Sayyiduna Muktafi,
138.          Sayyiduna Baliigh,
139.          Sayyiduna Muballigh,
140.          Sayyiduna Syaafin,
141.          Sayyiduna Waashil,
142.          Sayyiduna Maushuul,
143.          Sayyiduna Saa-iq,
144.          Sayyiduna Haadin,
145.          Sayyiduna Muhdin,
146.          Sayyiduna Muqaddam,
147.          Sayyiduna 'Aziiz,
148.          Sayyiduna Faadhil,
149.          Sayyiduna Mufadhdhal,
150.          Sayyiduna Faatih,
151.          Sayyiduna Miftaah,
152.          Sayyiduna Miftaahur Rahmah,
153.          Sayyiduna Miftaahul Jannah,
154.          Sayyiduna 'Alamul Iimaan,
155.          Sayyiduna 'Alamul Yaqiin,
156.          Sayyiduna Daliilul Khairaat,
157.          Sayyiduna Mushahhihul Hasanaat,
158.          Sayyiduna Muqiilul 'Atsaraat,
159.          Shafuuhun 'aniz-Zallaat,
160.          Shaahibusy Syafaa’aat,
161.          Sayyiduna Shaahibul Maqaam,
162.          Sayyiduna Shahuubul Qadam,
163.          Sayyiduna Makhshuushun bil 'Izzi,
164.          Sayyiduna Makhshuushun bil Majdi,
165.          Sayyiduna Makhshuushun bisy Syarafi,
166.          Sayyiduna Shaahibul Wasiilah,
167.          Sayyiduna Shaahibus Saifi,
168.          Sayyiduna Shaahibul Fadhiilah
169.          Sayyiduna Shaahibul Izaar,
170.          Sayyiduna Shaahibul Hujjah,
171.          Sayyiduna Shaahibus Sulthaan,
172.          Sayyiduna Shaahibur Riddaa-i,
173.          Sayyiduna Shaahibud Darajatir Raafi’ah
174.          Sayyiduna Shaahibut Taaj
175.          Sayyiduna Shaahibul Mighfaar
176.          Sayyiduna Shaahibul Liwaa-i
177.          Sayyiduna Shaahibul Mi'raaj
178.          Sayyiduna Shaahibul Qadhiib,
179.          Sayyiduna Shaahibul Buraaq,
180.          Sayyiduna Shaahibul Khaatim,
181.          Sayyiduna Shaahibul 'Allaamah,
182.          Sayyiduna Shaahibul Burhaan,
183.          Sayyiduna Shaahibul Bayaan,
184.          Sayyiduna Fashiihul Lisan,
185.          Sayyiduna Muthahhirul Janaan,
186.          Sayyiduna Ra-uufun,
187.          Sayyiduna Rahiim,
188.          Sayyiduna Udzunul Khair,
189.          Sayyiduna Shahiihul Islaam,
190.          Sayyiduna Sayyidul Kaunain,
191.          Sayyiduna ‘Ainun Na'iim,
192.          Sayyiduna ‘Ainul Ghurri,
193.          Sayyiduna Sa'dullah,
194.          Sayyiduna Sa'dul Khalqi,
195.          Sayyiduna Khaathibul Umam,
196.          Sayyiduna 'Alamul Huda,
197.          Sayyiduna Kasyiiful Kurab,
198.          Sayyiduna Rafii'ur Rutab,
199.          Sayyiduna 'Izzul 'Arab,
200.          Sayyiduna Shaahibul Faraj,
201.          Sayyiduna Kariimul Makhraj

No comments: