Sunday, 4 November 2012

Syarat-syarat Untuk Mensabitkan Jenayah Curi

Pertama : Pencuri mengeluarkan harta mangsanya secara senyap atau secara diam-diam daripada tempat simpanannya, lalu memasukkannya kedalam miliknya. Jika pemilik barang itu cuai daripada menjaga harta kepunyannya seperti meletakkan di tempat awam, lalu ia diambil oleh seseorang, maka tangan orang yang mengambilnya tidaklah dipotong.

Kedua : Barang yang dicuri merupakan harta yang terhormat serta ada nilai materialnya di sisi syara'. Jika seseorang mencuri arak misalnya, maka dia tidak dikenakan hukuman hudud kerana arak tidak mempunyai nilai material dalam pandangan syara'.

Ketiga : Barang yang dicuri bukan milik orang yang mencuri itu sendiri. Jika seseorang mencuri balik hartanya yang telah dirampas oleh orang tertentu, atau mencuri barang yang tiada pemiliknya, atau mencuri harta seseorang yang berhutang kepadanya tetapi enggan membayar balik hutang itu, maka dalam situasi-situasi sedemikian pencuri tidak dikenakan hukuman hudud.

Keempat : Pencuri hendaklah tahu bahawa dia melakukan jenayah curi, yakni ada niat mencuri ketika melakukan perbuatanitu. Jika seseorang mengambil barang kepunyaan orang lain dengan tujuan meminjamnya, atau mengambil sesuatu benda dengan sangkaan ianya harus, atau sesuatu daripada rakannya dengan andaian bahawa rakan itu merelainya, maka dalam situasi-situasi begini hukuman hudud tidak boleh dijatuhkan ke atas pesalah kerana ketiadaan niat untuk melakukan jenayah curi. Mungkin hukuman ta'zir boleh dikenakan dalam keadaan demikian sekiranya didapati ada kewajarannya.

No comments: