Saturday, 24 November 2012

5.Jenayah Meminum Khamar


Intro
Arak, tuak, dadah dan apa jua bahan narkotik, kesemuanya termasuk dalam kategori khamar yang diharamkan oleh syari'at. Mengambil dan menggunakan bahan-bahan ini, sama ada melalui mulut, suntikan atau cara-cara lain, adalah perbuatan tidak bermoral yang hina kerana menyebabkan seseorang itu kehilangan daya pertimbangan akal dan merosakkan kewarasannya. Dalam keadaan mabuk, seseorang boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak tergamak dilakukan oleh orang-orang yang berakal. Malah pemabuk sendiri merasa malu setelah dia sedar kembali. Pemabuk juga mungkin melakukan perbuatan-perbuatan jenayah yang lebih serius dan mungkin juga menyebabkan pelbagai bahaya. Misalnya jika memandu dalam keadaan mabuk dan khayal boleh membahayakan diri sendiri dan orang-orang lain.

Di samping itu, ketagihan arak, dadah dan sebagainya boleh menjejaskan kepentingan keluarga, masyarakat dan negara. Bagaimanakah seseorang yang selalu mabuk boleh diharapkan dapat menjalankan tugas dengan sempurna terhadap keluarga, masyarakat dan negara? Justeru akal sebagai nikmat yang paling besar dikurniakan oleh Allah SWT kepada manusia mesti sentiasa dipelihara. Masyarakat juga mesti dilindungi daripada angkara orang yang sengaja merosakkan daya pertimbangan akal warasnya iaitu dengan mengenakan hukuman yang sewajarnya ke atas penjenayah berkenaan.

Hukuman ke atas Peminum Khamar
Menurut sunnah Nabi SAW dan Khulafa' Ar-Rasyidin, peminum arak (dan pengambil bahan-bahan lain yang memabukkan) dikenakan hukuman 80 kali sebatan.

Cara Mensabitkan Jenayah Meminum Khamar
Jenayah ini disabitkan dengan penyaksian saksi-saksi atau dengan pengakuan pesalah sendiri. Hukuman dijatuhkan ketika pesalah dalam keadaan sedar supaya dapat merasakan kesan hukuman sepenuhnya.

No comments: