Saturday, 27 October 2012

1.Jenayah Zina

Daripada sudut pandang Islam, zina bukan sahaja sejenis jenayah agama, tetapi ia juga merupakan satu jenayah sosial yang besar kerana menceroboh hak masyarakat(nilai-nilai sakral mereka) dan memudaratkan para anggotanya. Lantaran ini Islam mengenakan hukuman yang berat dan keras ke atas penzina untuk mencegah orang daripada terdorong kepada keinginan nafsu syahwat dan naluri seksual tanpa kawalan.

Sebenarnya dalam mencegah jenayah zina, Islam tidak hanya bergantung kepada hukuman, tetapi lebih bergantung kepada pendidikan akhlak dan budi pekerti mulia. Memang diakui bahawa naluri seksual adalah tabi'ie atau semula jadi pada seseorang manusia yang normal. Tetapi seseorang mestilah menyahut tuntutan naluri ini dengan cara yang betul dan tidak menyebabkan kemudaratan dan kesusahan kepada mana-mana anggota masyarakat. Justeru perkahwinan adalah sebaik-baik jalan untuk memenuhi tuntuan naluri ini.

Hukuman Ke Atas Penzina
Ada 3 hukuman yang dikenakan ke atas pesalah zina menurut syariat Islam iaitu :

1) Disebat 100 kali sebatan. Hukuman ini dikenakan ke atas pesalah zina yang belum berkahwin. Firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 2 :


Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat; dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum ugama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

2) Buang negeri / daerah sebagai penyempurnaan kepada hukuman sebat. Tujuannya adalah supaya masyarakat melupai kejadian berkenaan dengan ketiadaan pelakunya di samping menjauhkan daripada sentiasa dipandang hina oleh orang ramai.

3) Direjam dengan batu sehingga mati. Ini ialah hukuman yang ditetapkan menerusi Sunnah Rasulullah SAW ke atas penzina yang muhsan yakni orang yang telah berkahwin secara sah menurut syariat Islam.

*pensabitan jenayah zina akan bersambung kemudian..

No comments: