Wednesday, 24 October 2012

Mengubati Marah

Daripada Sulaiman Surad,katanya:"Pada suatu hari aku duduk bersama Nabi SAW.Dua orang lelaki sedang bergaduh (maki-memaki) antara satu sama lain.Seorang daripadanya merah muka dan tegang pula urat lehernya.Lalu Rasulullah SAW bersabda:"Sesungguhnya aku tahu satu perkataan jika dibaca tentu hilang rasa marahnya jika dia kata (baca) 'Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam',hilanglah marahnya.Maka mereka pun berkata kepada (orang yang merah mukanya) bahawasanya Nabi SAW bersabda:"Berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang direjam." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Ta'awuz - A'uzubillahi minash syaithoonirrajim

No comments: