Saturday, 27 October 2012

Pengguguran Hukuman Zina

Hukuman Zina digugurkan dalam situasi-situasi berikut :

  • Jika salah seorang saksi mengubah atau menarik balik penyaksiannya, atau jika terdapat sesuatu yang menyebabkan terbatalnya keahlian seorang saksi.
  • Pengaku jenayah zina menarik balik pengakuannya walaupun selepas hukuman dijatuhkan.
  • Penzina lelaki menikahi pasangan zinanya. Ini hanya pendapat Imam Abu Yusuf dalam Mazhab Hanafi seorang sahaja dan tiada ahli fiqah lain yang dilaporkan bersetuju dengan beliau dalam masalah ini.

No comments: